Списък с дарителите

Списък с имената на хората подкрепили проекта Всяка Форма финансово.

Страницата с имената на дарителите ще бъде обновявана веднъж месечно. Дарявайки оставете една връзка към ваш собствен проект или профил, ако искате да го включим на тази страницата с името ви.

  • Петър Петров
  • Самуел Игнатов
  • Цветомир Ковачев
  • Петър Петров
  • Самуел Игнатов
  • Цветомир Ковачев
  • Петър Петров
  • Самуел Игнатов
  • Цветомир Ковачев
Scroll to Top